IPC webinar - ISKRA - praktičan rad u informacionom sistemu

IPC OBUKA-WEBINAR za primenu ISKRE

ISKRA - PRAKTIČAN RAD U INFORMACIONOM SISTEMU
i rešenja za probleme iz prakse

26. februar 2024. od 10-13h - repriza

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu

DATUM OBUKE-WEBINARA

  • 26. februar 2024. od 10h - repriza

PREDAVAČI

  • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Aleksandra Milovanović Petković, saradnik IPC-a za primenu ISKRA u praksi

TEME

10.00h NAČIN FUNKCIONISANJA SISTEMA ZA CENTRALIZOVANI OBRAČUN PRIMANJA ZAPOSLENIH, IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - ISKRA
- Propisi - zakoni, pravilnici i uredbe koji regulišu ovu oblast
- Vrsta, oblik i sadržina podataka koji se dostavljaju
- Način i rokovi za dostavljanje podataka
- Popunjavanje, sadržina i održavanje baze podataka o zaposlenima, izabranim i postavljenim licima u vezi sa njihovim primanjima
- Izveštavanje
- Obrasci
  predavač: Jelena Radovanović
11.00h NAJČEŠĆE NEDOUMICE I DILEME U PRAKSI TOKOM JEDNOGODIŠNJEG RADA U SISTEMU ISKRA I REŠENJA KOJA SU KORIŠĆENA U OPERATIVNOM RADU
- Uvodne napomene
- Podela ovlašćenja za rad kroz sistem ISKRA
- Korisnička podrška
- Najčešće radnje kadrovske službe - provera podataka, zapošljavanje, održavanje podataka o zaposlenima, prestanak radnog odnosa, izmena uslova rada
- Najčešće radnje obračunske službe - održavanje podataka za obračun, obračun zarade, obračun troškova dolazaka na rad i odlaska sa rada, periodična plaćanja, dodatna plaćanja, izveštaji
- Najčešće greške koje se mogu javiti u obračunu
  predavač: Aleksandra Milovanović Petković
12.00h Pauza
12.15h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za OBUKU-WEBINAR CENA
IPC PRETPLATNCI za 2024. godinu BESPLATNO
OSTALI UČESNICI 7.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 15101Prijava