IPC webinar - SPIRI + IFISuP u praksi

IPC WEBINAR za SPIRI + IFISUP

SPIRI + IFISuP u praksi

23. februar 2024. od 13-15h (repriza)

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu

DATUM WEBINARA

  • 23. februar 2024. od 13-15h (repriza)

PREDAVAČI

  • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Srđana Svetozarević, rukovodilac Grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Ministarstvu prosvete

TEME I SATNICA WEBINARA

13.00h IFISuP - produkciona verzija u praksi
- Najčešće nedoumice i dileme koje se javljaju u praksi i rešenja koja će se koristiti u operativnom radu
- Odgovori na sporna pitanja iz prakse
  predavač: Srđana Svetozarević, rukovodilac Grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Ministarstvu prosvete
13.50h SPIRI u praksi
- Preknjižavanje preuzetih obaveza
- Najčešće greške u plaćanjima
- Odgovori na pitanja iz prakse
  predavač: Jelena Radovanović, urednik - konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
IPC PRETPLATNCI za 2024. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE WEBINARA 4.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1513Prijava