IPC webinar - AKTUELNO U APRILU 2024. GODINE

IPC WEBINAR

AKTUELNO u APRILU za PRIVREDNA DRUŠTVA

IZMENE PRAVILNIKA O PDV - primena od 4.4.2024.

ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV NA SEF-u

OBAVEZA I NAČIN PODNOŠENJA NAKNADE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
(NOVI PROPISI I NOVI OBRASCI) - rok 30.4.2024.

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE KONAČNE PORESKE OBAVEZE NA PRIHODE PREDUZETNIKA za 2023. godinu - rok 15.4.2024.

SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2023. godinu - rok 30.4.2024.

11. april 2024. od 10h - repriza

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu

DATUM WEBINARA

  • 11. april 2024. od 10h - repriza

SATNICA WEBINARA

10.00h

IZMENE PRAVILNIKA O PDV - primena od 4.4.2024.

SPECIFIČNOSTI KOD ELEKTRONSKOG EVIDENTIRANJA OBRAČUNA PDV NA SEF-u
- Evidentiranje podataka u Pojedinačnoj evidenciji PDV
- Evidentiranje podataka u Zbirnoj evidenciji PDV
- (Ne)izdavanje elektronske fakture i (ne)evidentiranje podataka u evidencijama PDV na SEF-u

 

predavač: Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a

11.00h

NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE (NOVI PROPISI I NOVI OBRASCI) - rok 30.4.2024.
- Novine kod obveznika naknade i prijavljivanja poslovnog prostora i poslovnih prostorija (novi Obrazac 1)
- Novine u razvrstavanju obveznika prema pretežnoj delatnosti
- Novine kod oslobođenja od plaćanja naknade i podnošenja prijave
- Novi rok za podnošenje prijave i novi rokovi plaćanja

 

predavač: Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a

12.15h

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE KONAČNE PORESKE OBAVEZE NA PRIHODE PREDUZETNIKA za 2023. godinu - rok 15.4.2024.
- Iskazivanje podataka u obrascima PB2 i PPDG-1S (preduzetnici)
- Usklađivanje rashoda i prihoda
- Sastavljanje izveštaja i iskazivanje podataka o transakcijama između povezanih lica
- Utvrđivanje kapitalnih dobitaka/gubitaka
- Utvrđivanje poreske osnovice i poreskih obaveza

 

predavači: Jovana Dedić i Valentina Bogosavljević, urednici - konsultanti IPC-a

13.15h

SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2023. godinu - rok 30.4.2024.
- Obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2023. godinu
- Izuzeci od obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2023. godinu
- Postupak konsolidovanja finansijskih izveštaja
- Obaveza revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja
- Dostavljanje APR-u konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2023. godinu

 

predavač: dr Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a

14.15h

ODGOVORI NA PITANJA

PREDAVAČI

  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
  • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
  • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu

BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara 7.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 15281Prijava