IPC snimak WEBINARA za BUDŽETSKE KORISNIKE
31. januar 2023. od 10h

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2022. godinu
kod KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

NOVINE U FINANSIJSKOM I PRAVNOM POSLOVANJU
BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2023. godini

#PRAKSAISPREDTEORIJE

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu

DATUM WEBINARA

  • 31. januar 2023. od 10h

PREDAVAČI

  • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
  • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

TEME

10.00h SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  predavač: dr Natalija Keković
11.00h NOVINE U FINANSIJSKOM POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA U 2023. GODINI
- Izmene Zakona o budžetskom sistemu i Zakon o budžetu za 2023. godinu
- Novine u trezorskom poslovanju - platnom prometu (izmene propisa, novi servisi/platforme "SPIRI" i "ISKRA")
- Ugovaranje u zdravstvu za 2023. godinu – rok do 31.1.2023. godine
  predavači: dr Natalija Keković i Mila Jovanović
12.00h Pauza
12.15h NOVINE U OBRAČUNU PLATA I DRUGIH PRIHODA
- Povećanje plata u 2023. godini
- Ograničenja u isplati bonusa i drugih primanja zaposlenih
- Novi podaci u obračunu plata i drugih prihoda (neoporezivi iznos, stope i osnovice doprinosa, minimalna cena rada...)
  predavač: Aleksandra Jelača
12.40h OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U 2023. GODINI
  predavač: Jelena Jovanovć
13.00h NAJČEŠĆE NEDOUMICE I NOVINE U ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU KOD KJS OD 1.1.2023. GODINE
  predavač: dr Natalija Keković
13.30h NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI U VEZI SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  predavač: dr Mila Jovanović
14.00h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE Webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Budžet br. 3-4/2023) 9.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34      Poziv na broj: 1405


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru možete postaviti do 24. januara 2023. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava za snimak WEBINARA