IPC besplatan WEBINAR

Novine i aktuelnosti u poslovanju LOKALNE SAMOUPRAVE
20. jun 2023. od 10h

ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA LOKALNE VLASTI za 2022. godinu

NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU KOD POSLODAVCA JLS

UVOĐENJE LOKALNE SAMOUPRAVE U SISTEM "ISKRA"

BESPLATNO za SVE UČESNIKE

DATUM WEBINARA

  • 20. jun 2023. od 10h

PREDAVAČI

  • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a

TEME i SATNICA WEBINARA

10.00h

ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2022. GODINU
- Propisi kojima je uređeno godišnje izveštavanje, konsolidacija i završni račun budžeta lokalne vlasti
- Godišnje izveštavanje, konsolidacija i završni račun prema rokovima iz kalendara za lokalne vlasti
- Postupci, radnje i obrasci za godišnje izveštavanje - izradu završnog računa za 2022. godinu sa krajnjim rokom 30. jun
- Sadržaj i postupak usvajanja završnog računa budžeta lokalne vlasti
- Najčešće nepravilnosti u konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajima budžeta lokalne vlasti utvrđene od strane kontrolnih organa
- Odgovori na pitanja

  predavač: Mila Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
11.30h

Pauza

11.45h

NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU KOD POSLODAVCA JLS
- Novine u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u odnosu na prethodna zakonska rešenja
- Obaveze poslodavca JLS i zaposlenih
- Normativna akta kod poslodavca JLS
- Odgovori na pitanja

  predavač: Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a
12.30h

UVOĐENJE LOKALNE SAMOUPRAVE U SISTEM "ISKRA"
- Centralizovani obračun primanja kod budžetskih korisnika - aplikacija "ISKRA"
- Primena propisa (Zakon o budžetskom sistemu i podzakonska akta)
- Uloga Uprave za trezor u sistemu "ISKRA"
- Problemi u praksi - iskustva prethodnih korisnika
- Pripreme, postupak i rokovi uvođenja lokalne samouprave i njenih indirektnih korisnika u centralizovani obračun primanja (kadrovski i finansijski deo)
- Odgovori na pitanja

  predavač: Mila Jovanović, urednik - konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE webinara BESPLATNO