IPC besplatan WEBINAR za JAVNE NABAVKE

Webinari

DATUM:

 • 27. novembar 2023. od 10h
  (repriza webinara koji je održan 10. novembra)

TEME:

Novine u ZAKONU o JAVNIM NABAVKAMA

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI za 2024. godinu

PREDAVAČI:

 • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR
za ARHIVIRANJE i RADNE ODNOSE

Webinari

DATUM:

 • 28. novembar 2023. od 10h

TEME:

Obaveza ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
za PRIVATNI i JAVNI SEKTOR od 1. januara 2024.

RADNI ODNOSI I PRAVNO POSLOVANJE

PREDAVAČI:

 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

Promotivni IPC WEBINAR (možete pogledati na našem YouTube kanalu)

Webinari

TEMA:

 • IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Zoran Kovačević, direktor IPC-a
Pogledajte webinar

Promotivni IPC WEBINAR (možete pogledati na našem YouTube kanalu)

Webinari

TEMA:

 • MSFI, MRS i RAČUNOVODSTVO
 • - RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
  - PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

PREDAVAČ:

 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
Pogledajte webinar

Promotivni IPC WEBINAR (možete pogledati na našem YouTube kanalu)

Webinari

TEMA:

 • ZARADE I DRUGI PRIHODI fizičkih lica
 • MINIMALNA ZARADA i NEOPOREZIVI IZNOS

PREDAVAČI:

 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Pogledajte webinar