IPC WEBINAR - 8. decembar 2021. od 10-15h

Webinar 9. nov

TEME:

 • NOVINE i PRIPREME za sastavljanje
  FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA i PORESKOG BILANSA za 2021.
  i PREKNJIŽAVANJE sa starog na novi KONTNI OKVIR

PREDAVAČ:

 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR - 9. decembar 2021. od 10h

Novine u FISKALIZACIJI ...

TEMA:

 • ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
 • OBAVEZA I NAČIN ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
 • Novine u FISKALIZACIJI - Nove "fiskalne kase"
 • UNOS i AŽURIRANJE PODATAKA u CROSO
 • Novi ZAKON o ZAŠTITI POTROŠAČA - od 19.12.2021.

PREDAVAČI:

 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Bojan Lukić, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR - 22. decembar 2021. od 10h

IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOJE SE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2022. GODINE

TEMA:

 • IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOJE SE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2022. GODINE

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR - 23. decembar 2021. od 10h

AKTUELNOSTI U POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA na kraju 2021. godine<br />i PRIPREME ZA NOVI FISKALNI PERIOD

TEMA:

 • AKTUELNOSTI U POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA na kraju 2021. godine
  i PRIPREME ZA NOVI FISKALNI PERIOD

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR - 27. decembar 2021. od 10h

Treninzi
 • ZAKONIT PRESTANAK RADNOG ODNOSA
  - Postupanje poslodavca u slučaju prestanka radnog odnosa -
  (Otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)

PREDAVAČI:

 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za Webinar

IPC WEBINAR - 15. decembar 2021. od 10h

Treninzi
 • PLANIRANJE I SPROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI
  (Otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)
Detaljnije Prijava za Webinar