IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA - 24. januar 2023. od 10h

Webinari

TEME:

 • SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2022. godinu
 • SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI za 2022. godinu

PREDAVAČI:

 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR za BUDŽETSKE KORISNIKE - 26. januar 2023. od 10h

Webinari

TEME:

 • SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2022. godinu kod KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
 • NOVINE U FINANSIJSKOM I PRAVNOM POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2023. godini

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

Snimci IPC WEBINARA

IPC WEBINAR - 28. decembar - snimak

Webinari

TEME:

 • VI PITATE - MI ODGOVARAMO - odgovori na sporna pitanja iz prakse

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za snimak webinara

IPC WEBINAR - 27. decembar - snimak

Webinari

TEME:

 • IZMENE ZAKONA O PDV
 • IZMENE ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
 • IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ...

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za snimak webinara

IPC WEBINAR za BUDŽETSKE KORISNIKE - 26. decembar - snimak

Webinari

TEME:

 • IZMENE I DOPUNE BUDŽETSKIH PROPISA
 • PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2022. godinu i POPIS IMOVINE I OBAVEZA za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
 • PREUZIMANJE OBAVEZA do kraja 2022. godine i u 2023. godini

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA - 22. decembar - snimak

Webinari

TEME:

 • ANALIZA POSLOVANJA SA PRAKTIČNOM OBUKOM ZA IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA POSLOVANJA

PREDAVAČ:

 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA za RADNE ODNOSE - 30. novembar - snimak

Webinari

TEME:

 • PRAVNO POSLOVANJE - RADNI ODNOSI
  PRAKTIČNA REŠENJA NA SPORNA PITANJA I PROBLEME IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU

PREDAVAČI:

 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA za PRIVREDNA DRUŠTVA - 18. novembar - snimak

Webinari

TEME:

 • IZMENE PORESKIH PROPISA I PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
 • PRIPREME ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I POPIS IMOVINE i OBAVEZA
 • PDV NA RASHOD i MANJAK DOBARA

PREDAVAČI:

 • dr Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA za JAVNA PREDUZEĆA - 17. novembar - snimak

Webinari

TEME:

 • POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA u 2023. godini

PREDAVAČI:

 • Slobodanka Ignjatović, saradnik IPC-a za poslovanje javnih preduzeća
 • Danijela Rajković, stručnjak za oblast zarada i drugih primanja
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za snimak webinara