Statistički podaci za 2016. godinu

1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA

1.1. Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2016. godini

1.2. Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2016. godini

1.3. Minimalna zarada

1.4. Neoporezivi iznos zarade

1.5. Primanja koja imaju karakter zarade čl. 105. Zakona o radu

1.6. Naknade troškova i druge naknade po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca

1.7. Ostala primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca

1.8. Usklađeni iznosi novčanih naknada invalida II i III kategorije i vrednost opšteg boda

1.9. Godišnji porez na dohodak građana

1.10. Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru

 

2. DOPRINOSI

2.1. Pregled najnižih osnovica za obračun doprinosa

2.2. Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa

2.3. Osnovica doprinosa za domaće državljane u inostranstvu i za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja

2.4. Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 

 

3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA

3.1. Index potrošačkih cena u 2016. godini

3.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2016. godini

 

4. KAMATE

4.1. Stope zatezne kamate

4.2. Eskontna stopa Narodne banke Srbije

4.3. Referentna kamatna stopa

4.4. Kamate za neplaćene javne prihode 

 

5. OSTALI AKTUELNI PODACI

5.1. Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

5.2. Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana 

 

6. PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

6.1. Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama

6.2. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata izabranih, postavljenih i zaposlenih lica čije se plate finansiraju iz budžeta teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave

6.3. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

6.4. Pregled osnovica za plate zaposlenih u Stručnim službama Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralnog registra OSO

6.5. Pregled osnovica za zaposlene u MUP-u, BIA i Vojsci 

 

7. KALENDAR ZA BUDŽETSKI SISTEM

7.1. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JANUAR 2016. godine

7.2. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za FEBRUAR 2016. godine

7.3. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za MART 2016. godine

7.4. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za APRIL 2016. godine

7.5. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za MAJ 2016. godine

7.6. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JUN 2016. godine

7.7. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JUL 2016. godine

7.8. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za AVGUST 2016. godine

7.9. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za SEPTEMBAR 2016. godine

7.10. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za OKTOBAR 2016. godine

7.11. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za NOVEMBAR 2016. godine

7.12. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za DECEMBAR 2016. godine

 

8. KALENDAR DRŽAVNIH i VERSKIH PRAZNIKA i ŠKOLSKIH RASPUSTA

8.1. Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta u 2016. godini

 

9. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG rada u
OSNOVNIM i SREDNJIM ŠKOLAMA

9.1. Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2016/2017. godinu

 

10. STOPE ČLANARINE PRIVREDNIM KOMORAMA I ZADRUŽNIM SAVEZIMA

10.1. Stope članarine privrednim komorama koje važe u 2016. godini

 

11. SREDNJI KURSEVI STRANIH VALUTA u 2016. godini

11.1. Srednji kursevi stranih valuta za JANUAR 2016. godine

11.2. Srednji kursevi stranih valuta za FEBRUAR 2016. godine

11.3. Srednji kursevi stranih valuta za MART 2016. godine

11.4. Srednji kursevi stranih valuta za APRIL 2016. godine

11.5. Srednji kursevi stranih valuta za MAJ 2016. godine

11.6. Srednji kursevi stranih valuta za JUN 2016. godine

11.7. Srednji kursevi stranih valuta za JUL 2016. godine

11.8. Srednji kursevi stranih valuta za AVGUST 2016. godine

11.9. Srednji kursevi stranih valuta za SEPTEMBAR 2016. godine

11.10. Srednji kursevi stranih valuta za OKTOBAR 2016. godine

11.11. Srednji kursevi stranih valuta za NOVEMBAR 2016. godine

11.12. Srednji kursevi stranih valuta za DECEMBAR 2016. godine

 

12. PORESKI KALENDAR

12.1. Kalendar obaveza za JANUAR 2016. godine

12.2. Kalendar obaveza za FEBRUAR 2016. godine

12.3. Kalendar obaveza za MART 2016. godine

12.4. Kalendar obaveza za APRIL 2016. godine

12.5. Kalendar obaveza za MAJ 2016. godine

12.6. Kalendar obaveza za JUN 2016. godine

12.7. Kalendar obaveza za JUL 2016. godine

12.8. Kalendar obaveza za AVGUST 2016. godine

12.9. Kalendar obaveza za SEPTEMBAR 2016. godine

12.10. Kalendar obaveza za OKTOBAR 2016. godine

12.11. Kalendar obaveza za NOVEMBAR 2016. godine

12.12. Kalendar obaveza za DECEMBAR 2016. godine