Statistički podaci za 2018. godinu

1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA

1.1. Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2018. godini

1.2. Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2018. godini

1.3. Minimalna zarada u 2018.

1.4. Neoporezivi iznos zarade

1.5. Primanja koja imaju karakter zarade čl. 105. Zakona o radu

1.6. Naknade troškova i druge naknade po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca

1.7. Ostala primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca

1.8. Usklađeni iznosi novčanih naknada invalida II i III kategorije i vrednost opšteg boda

1.9. Godišnji porez na dohodak građana

1.10. Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru

 

2. DOPRINOSI

2.1. Pregled najnižih osnovica za obračun doprinosa

2.2. Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa

2.3. Osnovica doprinosa za domaće državljane u inostranstvu i za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja

2.4. Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

 

3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA

3.1. Index potrošačkih cena u 2018. godini

3.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2018. godini

 

4. KAMATE

4.1. Stope zatezne kamate

4.2. Eskontna stopa Narodne banke Srbije

4.3. Referentna kamatna stopa

4.4. Kamate za neplaćene javne prihode

 

5. OSTALI AKTUELNI PODACI

5.1. Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

5.2. Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

 

6. PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

6.1. Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama

6.2. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata izabranih, postavljenih i zaposlenih lica čije se plate finansiraju iz budžeta teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave

6.3. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

6.4. Pregled osnovica za plate zaposlenih u Stručnim službama Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralnog registra OSO

6.5. Pregled osnovica za zaposlene u MUP-u, BIA i Vojsci

 

7. KALENDAR ZA BUDŽETSKI SISTEM

7.1. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JANUAR 2018. godine

7.2. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za FEBRUAR 2018. godine

7.3. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za MART 2018. godine

7.4. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za APRIL 2018. godine

7.5. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za MAJ 2018. godine

7.6. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JUN 2018. godine

7.7. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JUL 2018. godine

7.8. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za AVGUST 2018. godine

7.9. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za SEPTEMBAR 2018. godine

7.10. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za OKTOBAR 2018. godine

7.11. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za NOVEMBAR 2018. godine

7.12. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za DECEMBAR 2018. godine

 

8. KALENDAR DRŽAVNIH i VERSKIH PRAZNIKA i ŠKOLSKIH RASPUSTA

8.1. Praznici - neradni dani u 2018. godini

8.2. Praznici u 2018. godini koji se praznuju radno, osim ako padaju u neradne dane zaposlenog

8.3. Školski raspusti u 2018/2019. godini za osnovne i srednje škole na teritoriji Republike Srbije i AP Vojvodine

 

9. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG rada u
OSNOVNIM i SREDNJIM ŠKOLAMA

9.1. Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovnih skola sa sedistem na teritoriji Republike Srbije za skolsku 2018/2019 godinu

9.2. Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola sa sedištem na teritoriji Republike Srbije za školsku 2018/2019 godinu

9.3. Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2018/2019 godinu

9.4. Tabelarni pregled školskog kalendara za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2018/2019 godinu

 

10. PORESKI KALENDAR

10.1. Kalendar obaveza za JANUAR 2018. godine

10.2. Kalendar obaveza za FEBRUAR 2018. godine

10.3. Kalendar obaveza za MART 2018. godine

10.4. Kalendar obaveza za APRIL 2018. godine

10.5. Kalendar obaveza za MAJ 2018. godine

10.6. Kalendar obaveza za JUN 2018. godine

10.7. Kalendar obaveza za JUL 2018. godine

10.8. Kalendar obaveza za AVGUST 2018. godine

10.9. Kalendar obaveza za SEPTEMBAR 2018. godine

10.10. Kalendar obaveza za OKTOBAR 2018. godine

10.11. Kalendar obaveza za NOVEMBAR 2018. godine

10.12. Kalendar obaveza za DECEMBAR 2018. godine

 

11. SREDNJI KURSEVI STRANIH VALUTA u 2018. godini

11.1. Srednji kursevi stranih valuta za JANUAR 2018. godine

11.2. Srednji kursevi stranih valuta za FEBRUAR 2018. godine

11.3. Srednji kursevi stranih valuta za MART 2018. godine

11.4. Srednji kursevi stranih valuta za APRIL 2018. godine

11.5. Srednji kursevi stranih valuta za MAJ 2018. godine

11.6. Srednji kursevi stranih valuta za JUN 2018. godine

11.7. Srednji kursevi stranih valuta za JUL 2018. godine

11.8. Srednji kursevi stranih valuta za AVGUST 2018. godine

11.9. Srednji kursevi stranih valuta za SEPTEMBAR 2018. godine

11.10. Srednji kursevi stranih valuta za OKTOBAR 2018. godine

11.11. Srednji kursevi stranih valuta za NOVEMBAR 2018. godine

11.12. Srednji kursevi stranih valuta za DECEMBAR 2018. godine