2.4. Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje "Službeni glasnik RS", broj
za 2014. godinu 3.685.560 dinara za 2015. godinu 3.729.787 dinara 11/2015