Dati rokovi predstavljaju krajnje rokove u budžetskom kalendaru i kalendaru za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja - zaršnih računa.

1) Rokovi iz člana 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.) i 108/2013).

2) Rokovi iz člana 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.) i 108/2013).