1 Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2015/2016. godinu ("Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2015 i 6/2015).

Pravilnikom o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2015/2016. godinu ("Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2015) izvršena je izmena prema kojoj učenici osmog razreda drugo polugodište završavaju u sredu, 1. juna 2016. godine, a ne u utorak 31. maja 2016. godine.