5.2. Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

Period Koeficijent "Službeni glasnik RS", broj
Januar - Jun 2015. 0,203295 22/2015
Jul - Decembar 2015. 0,193009 69/2015