1.3. Iznos minimalne zarade

Period primene Minimalna zarada* "Službeni glasnik RS", broj
januar - decembar 2015. 121,00 din.(neto po radnom času) 104/2014

1.3.1. Iznos minimalne zarade po mesecima za period januar - decembar 2015. godine

Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar - decebmar 2015. godine ("Službeni glasnik RS", broj 104/2014) utvrđen je iznos od 121,00 dinar neto po radnom času, koji se primenjuje od 1. januara 2015. godine.

Kao što je poznato, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju se na zaradu koja se isplaćuje, s tim što osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže mesečne osnovice doprinosa, saglasno članu 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013 i 57/2014). Ovo pravilo važi i za slučaj kada poslodavac isplaćuje minimalnu zaradu.

Preračun neto iznosa na bruto iznos minimalne zarade, za isplate koje se vrše od 1. februara 2015. godine (od kada važi neoporezivi iznos od 11.433 dinara), vrši se po obrascu:

B = (N - 1.143,30) : 0,701

Obračun osnovnog iznosa minimalne zarade po mesecima je sledeći:

u din. bez para

Za mesec Minimalna neto zarada
po času rada
Mogući broj časova rada Mesečni neto iznos
min. zarade
(kol. 2 x kol. 3)
Mesečni bruto
iznos min. zarade
(kol. 4. - 1.143,30) : 0,701
1. 2. 3. 4. 5.
JANUAR 121 176 21.296 28.749
FEBRUAR 121 160 19.360 25.987
MART 121 176 21.296 28.749
APRIL 121 176 21.296 28.749
MAJ 121 168 20.328 27.368
JUN 121 176 21.296 28.749
JUL 121 184 22.264 30.129
AVGUST 121 168 20.328 27.368
SEPTEMBAR 121 176 21.296 28.749
OKTOBAR 121 176 21.296 28.749
NOVEMBAR 121 168 20.328 27.368
DECEMBAR 121 184 22.264 30.129

* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu "minulog rada" i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za godišnji odmor.