1Prema zaključku Vlade 05 Broj: 121-3364/2013 od 23.4.2013. god., 05 Broj: 121-9015/2013 od 25.10.2013. god., 05 Broj: 121-3127/2014 od 22.4.2014. god. i 05 Broj: 121-13955/2014 od 6.11.2014. god.

2Prema zaključku Vlade 05 Broj: 121-3363/2013 od 23.4.2013. god., 05 Broj: 121-9020/2013 od 25.10.2013. god., 05 Broj: 121-3133/2014 od 22.4.2014. god. i 05 Broj: 121-13959/2014 od 6.1.2014. god.

3Prema zaključku Vlade 05 Broj: 121-3366/2013 od 23.4.2013. god., 05 Broj: 121-9023/2013 od 25.10.2013. god., 05 Broj: 121-3133/2014 od 22.4.2014. god. i 05 Broj: 121-13961/2014 od 6.11.2014. god.

4Na teret sopstvenih prihoda, s tim da masa sredstava za uvećanje ne može preći 30% ukupno ostvarenih sopstvenih prihoda.