9.3. Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2015/2016. godinu

Kalendar 03