8. KALENDAR DRŽAVNIH i VERSKIH PRAZNIKA i ŠKOLSKIH RASPUSTA

PRAZNICI - neradni dani u 2016. godini

1. i 2. januar 2016. (petak i subota) - Nova godina

7. januar 2016. (četvrtak) - Pravoslavni Božić - neradni dan za sve

15. i 16. februar 2016. (ponedeljak i utorak) - Dan državnosti Srbije

25, 26, 27. i 28. mart 2016. - Katolički Uskrs - neradni dan samo za katoličke vernike

29. i 30. april i 1. i 2. maj 2016. - Pravoslavni Uskrs - neradni dani za sve zaposlene

1. i 2. (3) maj 2016. (nedelja, ponedeljak i utorak) - Praznik rada*

11. novembar 2016. (petak) - Dan primirja u I svetskom ratu

25. decembar 2016. (nedelja) - Katolički Božić - neradni dan samo za katoličke vernike

PRAZNICI u 2016. godini
koji se praznuju radno osim ako padaju u neradne dane zaposlenog

27. januar 2016. (sreda) - Sveti Sava

22. april 2016. (petak) - Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u II svetskom ratu

9. maj 2016. (ponedeljak) - Dan pobede

28. jun 2016. (utorak) - Vidovdan

21. oktobar 2016. (petak) - Dan sećanja na srpske žrtve u II svetskom ratu

ŠKOLSKI RASPUSTI 2016/2017. godina
za osnovne i srednje škole
(zajedno sa subotama, nedeljama i praznicima)

4. - 6. januar 2017. - Prvi deo zimskog raspusta za osnovne i srednje škole u Srbiji

30. januar - 10. februar 2017. - Drugi deo zimskog raspusta za osnovne i srednje škole u Srbiji

13. -17. april 2017. - Prolećni raspust za osnovne i srednje škole u Srbiji

14. jun - 31. avgust 2017. - Letnji raspust za osnovne škole u Srbiji

21. jun - 31. avgust 2017. - Letnji raspust za srednje škole u Srbiji

26. decembar 2016. - 13. januar 2017. - Zimski raspust za osnovne i srednje škole u AP Vojvodini

13. - 17. april 2017. - Prolećni raspust za osnovne i srednje škole u AP Vojvodini

14. jun - 31. avgust 2017. - Letnji raspust za osnovne škole u AP Vojvodini

21. jun - 31. avgust 2017. - Letnji raspust za srednje škole u AP Vojvodini

* Član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) - "Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana."