9. KALENDARI obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2016/2017. godinu

9.1. Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Republike Srbije za školsku 2016/2017 godinu

Kalendar Srbija

9.2. Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola sa sedištem na teritoriji Republike Srbije za školsku 2016/2017 godinu

Kalendar

9.3. Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2016/2017 godinu

revizor revizor

9.4. Tabelarni pregled školskog kalendara za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2016/2017 godinu

revizor revizor