6.3. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

Državni službenici i nameštenici, sudije i javni tužioci od aprila 2014.
godine (neto)
od novembra 2014.
godine (neto)*
od decembra 2015.
godine (neto)**
od decembra 2016.
godine (neto)***
Državni službenici i nameštenici 19.001,43 17.101,29 17.101,29 17.101,29
Sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca 33.150,97 29.835,87 29.835,87 29.835,87
Predsednik
Sudije Ustavnog suda
33.150,97 29.835,87 29.835,87 29.835,87

* Čl. 8. i 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015).

** Čl. 9. i 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 103/2015).

*** Čl. 9. i 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 99/2016).