5.2. Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova u državnoj (javnoj) i društvenoj svojini

Period Koeficijent "Službeni glasnik RS", broj
Januar - Jun 2017. 0,209862 13/2017
Jul - Decembar 2017. 0,210076 75/2017