1.3. IZNOS MINIMALNE ZARADE

Period primene Minimalna zarada* "Službeni glasnik RS", broj
januar - decembar 2017. 130,00 din. (neto po radnom času) 77/2016

1.3.1. IZNOS MINIMALNE ZARADE PO MESECIMA za period JANUAR - DECEMBAR 2017. godine

Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2017. godine ("Službeni glasnik RS", broj 77/2016) utvrđen je iznos od 130,00 dinara neto po radnom času, koji se primenjuje od 1. januara 2017. godine.

Kao što je poznato, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju se na zaradu koja se isplaćuje, s tim što osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže mesečne osnovice doprinosa, saglasno članu 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr.zakon) i 112/2015). Ovo pravilo važi i za slučaj kada poslodavac isplaćuje minimalnu zaradu.

Preračun neto iznosa na bruto iznos minimalne zarade, za isplate koje se vrše od 1. februara 2017. godine (od kada važi neoporezivi iznos od 11.790 dinara), vrši se po obrascu:

B = (N - 1.179,00) : 0,701

Obračun osnovnog iznosa minimalne zarade po mesecima je sledeći:

u din. bez para

Mesec 2017. godine Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času - neto Minimalna neto zarada za mesec Mesečni bruto iznos min. zarade (kol. 4. - 1.179) : 0,701
JANUAR 176 130 22.880 30.957
FEBRUAR 160 130 20.800 27.990
MART 184 130 23.920 32.441
APRIL 160 130 20.800 27.990
MAJ 184 130 23.920 32.441
JUN 176 130 22.880 30.957
JUL 168 130 21.840 29.474
AVGUST 184 130 23.920 32.441
SEPTEMBAR 168 130 21.840 29.474
OKTOBAR 176 130 22.880 30.957
NOVEMBAR 176 130 22.880 30.957
DECEMBAR 168 130 21.840 29.474

* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu "minulog rada" i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za godišnji odmor.