2.3. Osnovica doprinosa za domaće državljane u inostranstvu i za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji RS

Prosečna mesečna zarada - kvartalna OSNOVICA DOPRINOSA Datum primene "Službeni glasnik RS", broj
IV/16 66.368 66.368 od 1.1.2017. 5/2017