8.1. Praznici - neradni dani u 2017. godini

• 1. i 2. (3.) januar 2017. (nedelja, ponedeljak i utorak) - Nova godina

• 7. januar 2017. (subota) - Pravoslavni Božić - neradni dan za sve

• 15. i 16. februar 2017. (sreda i četvrtak) - Dan državnosti Srbije

• 14, 15, 16. i 17. april 2017. - Katolički Uskrs - neradni dani samo za pripadnike katoličke veroispovesti

• 14, 15, 16. i 17. april 2017. - Pravoslavni Uskrs - neradni dani za sve

• 1. i 2. maj 2017. (ponedeljak i utorak) - Praznik rada

• 11. novembar 2017. (subota) - Dan primirja u I svetskom ratu

• 25. decembar 2017. (nedelja) - Katolički Božić - neradni dan samo za pripadnike katoličke veroispovesti

NAPOMENA:

Član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) - "Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana."