* Osnovica za obračun i isplatu plate za zaposlenog sa srednjim i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave osim u gradu Beogradu, može se uvećavati po osnovu kvaliteta i rezultata rada počev od plate za april 2013. godine za 250,68 dinara (neto), počev od plate za oktobar 2013. godine za 251,93 dinara (neto), počev od plate za april 2014. godine za 253,19 dinara (neto), a počev od plate za novembar 2014. godine za 227,87 dinara (neto). Osnovica se određuje zaposlenima tromesečno.