NAPOMENA:

Ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan, saglasno članu 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/2016).