NAPOMENA:

Do osnovice za obračun poreza na zarade po stopi od 10% dolazi se tako što se oporeziv iznos podeli sa 0,90.

Do osnovice za obračun poreza od 20%, (primanja iz člana 9. ZPDG), dolazi se deljenjem oporezivog iznosa sa 0,80.

Do osnovice za obračun poreza od 20%, uz normirane troškove od 20% dolazi se deljenjem oporezivog iznosa sa 0,84.