8.1. Praznici - neradni dani u 2018. godini*

  • 1. i 2. januar 2018. (ponedeljak i utorak) - Nova godina
  • 7. januar 2018. (nedelja) - Pravoslavni Božić - neradni dan za sve
  • 15. i 16. februar 2018. (četvrtak i petak) - Dan državnosti Srbije
  • 30 i 31. mart i 1. i 2. april 2018. - Katolički Uskrs - neradni dani samo za pripadnike katoličke veroispovesti
  • 6, 7, 8. i 9. april 2018. - Pravoslavni Uskrs - neradni dani za sve
  • 1. i 2. maj 2018. (utorak i sreda) - Praznik rada
  • 11. (12.) novembar 2018. (nedelja i ponedeljak) - Dan primirja u I svetskom ratu
  • 25. decembar 2018. (utorak) - Katolički Božić - neradni dan samo za pripadnike katoličke veroispovesti

* NAPOMENA:

Član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) - "Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana."