6.4. Pregled osnovica za plate zaposlenih u Stručnim službama Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralnog registra OSO

(po usvojenom Zaključku Vlade 05 Broj: 121-3131/2014 od 22.4.2014. godine i 05 Broj: 121-13957/2014 od 6.11.2014. godine)

Grupe poslova od aprila 2014. godine (neto) od novembra 2014. godine (neto)
Za I grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 3.995,74 3.596,17
Za II grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 3.790,10 3.411,09
Za III grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 2.631,35 2.368,22