* Prema zaključku Vlade 05 Broj: 121-3127/2014 od 22.4.2014. godine, 05 Broj: 121-13955/2014 od 6.11.2014. godine, 05 Broj 121-12365/2016 od 23.12.2016. godine.

** Prema zaključku Vlade 05 Broj: 121-3133/2014 od 22.4.2014. godine, 05 Broj: 121-13959/2014 od 6.1.2014. godine, 05 Broj 121-12364/2016 od 23.12.2016. godine.

*** Prema zaključku Vlade 05 Broj: 121-3133/2014 od 22.4.2014. godine, 05 Broj: 121-13961/2014 od 6.11.2014. godine, 05 Broj 121-12366/2016 od 23.12.2016. godine.