* Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-13957/2014 od 6.11.2014. godine.

** Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-161/2019 od 16.1.2019. godine.

*** Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-166/2019 od 16.1.2019. godine.