* Prema zaključcima Vlade 05 Broj: 121-13033/2017 i 05 Broj: 121-13093/2017 od 28.12.2017. godine.

** Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-161/2019 od 16.1.2019. godine.

*** Prema Zaključku Vlade 05 Broj: 121-164/2019 od 16.1.2019. godine.

**** Vlade RS je na sednici održanoj 24.1.2019. godine izmenila Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-164/2019 od 16.1.2019 godine i utvrdila novu osnovicu od 3.070,91 dinar.

***** Vlada RS je izmenila Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-164/2019 od 16.1.2019 godine i utvrdila novu osnovicu od 3.130,26 dinara koja se primenjuje počev od plate za maj 2019. godine.