* Neoporezivi iznosi primenjuju se od 1. februara 2020. godine do 31. januara 2021. godine.
** Usklađeni iznosi prema Saopštenju RZS, broj 018 od 25.1.2021. godine.