* Neoporezivi iznosi primenjuju se od 1. februara 2020. godine do 31. januara 2021. godine.

** Usklađeni iznosi prema Saopštenju RZS, broj 130 od 25.5.2020. godine.