1 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-10894/2020 od 24.12.2020. godine.

2 Osnovica za obračun i isplatu plata za zaposlenog sa srednjom i nižom stručnom spremom u jedinicama lokalne samouprave, osim u gradu Beogradu, može se uvećati po osnovu kvaliteta i rezultata rada, počev od plate za decembar 2020. godine, za neto 286,17 dinara, a počev od plate za mart 2021. godine, za neto 290,31 dinar.