1Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-10897/2020 od 24.12.2020. godine.

2Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-10898/2020 od 24.12.2020. godine.

3Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-10916/2020 od 24.12.2020. godine.