Index potrošačkih cena u 2024. godini

Mesec Republika Srbija Saopštenje RZS
JANUAR I 2024.
XII 2023.
I 2024.
I 2023.
Broj 035
od 19.2.2024.
100,3 106,4
FEBRUAR II 2024.
I 2024.
II 2024.
XII 2023.
Broj 071
od 12.3.2024.
100,6 100,9
MART III 2024.
II 2024.
III 2024.
XII 2023.
Broj 095
od 12.4.2024.
100,3 101,1
Mesec Beograd Saopštenje ZIS
JANUAR I 2024.
XII 2023.
I 2024.
I 2023.
Broj 13/2024
od 20.2.2024.
100,4 107,4
FEBRUAR II 2024.
I 2024.
II 2024.
XII 2023.
Broj 22/2024
od 12.3.2024.
100,7 101,1
MART III 2024.
II 2024.
III 2024.
XII 2023.
Broj 31/2024
od 12.4.2024.
100,4 101,5

NAPOMENA:
Od januara 2011. godine Republički zavod za statistiku prestao je sa objavljivanjem indeksa cena na malo i indeksa troškova života.
Indeks potrošačkih cena predstavlja poseban indeks cena na malo koji se obračunava po metodologiji usklađenoj sa preporukama za obračun indeksa cena na malo u Evropskoj uniji. Indeks potrošačkih cena se definiše kao mera prosečne promene cena fiksne korpe robe i usluga koje domaćinstva kupuju radi zadovoljavanja svojih potreba.

Indeks potrošačkih cena od 2011. godine postao je osnovna mera inflacije u Srbiji.