Index potrošačkih cena u 2024. godini

Mesec Republika Srbija Saopštenje RZS
JANUAR I 2024.
XII 2023.
I 2024.
I 2023.
Broj 035
od 19.2.2024.
100,3 106,4
FEBRUAR II 2024.
I 2024.
II 2024.
XII 2023.
Broj 071
od 12.3.2024.
100,6 100,9
MART III 2024.
II 2024.
III 2024.
XII 2023.
Broj 095
od 12.4.2024.
100,3 101,1
APRIL IV 2024.
III 2024.
IV 2024.
XII 2023.
Broj 121
od 13.5.2024.
100,7 101,8
MAJ V 2024.
IV 2024.
V 2024.
XII 2023.
Broj 161
od 12.6.2024.
100,4 102,2
JUN VI 2024.
V 2024.
VI 2024.
XII 2023.
Broj 198
od 12.7.2024.
100,1 102,3
Mesec Beograd Saopštenje ZIS
JANUAR I 2024.
XII 2023.
I 2024.
I 2023.
Broj 13/2024
od 20.2.2024.
100,4 107,4
FEBRUAR II 2024.
I 2024.
II 2024.
XII 2023.
Broj 22/2024
od 12.3.2024.
100,7 101,1
MART III 2024.
II 2024.
III 2024.
XII 2023.
Broj 31/2024
od 12.4.2024.
100,4 101,5
APRIL IV 2024.
III 2024.
IV 2024.
XII 2023.
Broj 40/2024
od 13.5.2024.
100,5 102,0
MAJ V 2024.
IV 2024.
V 2024.
XII 2023.
51/2024
od 12.6.2024.
100,4 102,5
JUN VI 2024.
V 2024.
VI 2024.
XII 2023.
Broj 58/2024
od 12.7.2024.
100,1 102,6

NAPOMENA:
Od januara 2011. godine Republički zavod za statistiku prestao je sa objavljivanjem indeksa cena na malo i indeksa troškova života.
Indeks potrošačkih cena predstavlja poseban indeks cena na malo koji se obračunava po metodologiji usklađenoj sa preporukama za obračun indeksa cena na malo u Evropskoj uniji. Indeks potrošačkih cena se definiše kao mera prosečne promene cena fiksne korpe robe i usluga koje domaćinstva kupuju radi zadovoljavanja svojih potreba.

Indeks potrošačkih cena od 2011. godine postao je osnovna mera inflacije u Srbiji.