IZNOS MINIMALNE ZARADE U 2024.

Period primene Minimalna zarada* "Službeni 
glasnik RS", broj
januar - decembar 2024. 271,00 din. 
(neto po radnom času)
79/2023

* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu "minulog rada" i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za godišnji odmor.

IZNOS MINIMALNE ZARADE PO MESECIMA za period JANUAR - DECEMBAR 2024. godine

Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2024. godine ("Službeni glasnik RS", broj 79/2023) utvrđen je iznos od 271,00 dinar neto po radnom času, koji se primenjuje od 1. januara 2024. godine.

Mesec 2024. godine Broj mogućih časova rada u mesecu Minimalna cena rada po času
- neto
Minimalna neto zarada
za mesec
Minimalna bruto zarada
za mesec
JANUAR 184 271,00 49.864,00 67.566,33
FEBRUAR 168 271,00 45.528,00 61.380,88
MART 168 271,00 45.528,00 61.380,88
APRIL 176 271,00 47.696,00 64.473,61
MAJ 184 271,00 49.864,00 67.566,33
JUN 160 271,00 43.360,00 58.288,16
JUL 184 271,00 49.864,00 67.566,33
AVGUST 176 271,00 47.696,00 64.473,61
SEPTEMBAR 168 271,00 45.528,00 61.380,88
OKTOBAR 184 271,00 49.864,00 67.566,33
NOVEMBAR 168 271,00 45.528,00 61.380,88
DECEMBAR 176 271,00 47.696,00 64.473,61