1. januara 2019. godine počinje primena nove odluke Privredne komore Srbije za plaćanje članarine za 2019. godinu

Datum objave: 19-12-2018


Privredna komora Srbije donela je novu ODLUKU O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2019. GODINI ("Službeni glasnik RS", broj 99/2018), koja se primenjuje od 1. januara 2019. godine.

Članovi Privredne komore Srbije su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

O detaljima primene navedene odluke, u narednom broju našeg časopisa objavićemo tekst na temu njene bliže primene.