24. FEBRUAR 2016. GODINE - DAN ZA GLASANJE U NARODNOJ SKUPŠTINI

Datum objave: 24-02-2016


U skladu sa dnevnim redom Narodne skupštine danas, odnosno 24. februara 2016. godine, utvrđen je dan za glasanje po svim tačkama dnevnog reda, gde se između ostalih nalaze i sledeći predlozi izmena zakona i to:

 

- Predlog zakona o javnim preduzećima;

 

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama;

 

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;

 

- Predlog zakona o javnom zdravlju.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h