24. FEBRUAR 2016. GODINE - DAN ZA GLASANJE U NARODNOJ SKUPŠTINI

Datum objave: 24-02-2016


U skladu sa dnevnim redom Narodne skupštine danas, odnosno 24. februara 2016. godine, utvrđen je dan za glasanje po svim tačkama dnevnog reda, gde se između ostalih nalaze i sledeći predlozi izmena zakona i to:

 

- Predlog zakona o javnim preduzećima;

 

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama;

 

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;

 

- Predlog zakona o javnom zdravlju.