29. JUNA 2018. GODINE ISTIČE ROK ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE I PORESKOG BILANSA ZA 2017. GODINU

Datum objave: 27-06-2018


Obaveštavamo poreske obveznike koji još uvek nisu utvrdili obavezu poreza na dobit za 2017. godinu, da ističe rok za predaju poreske prijave (Obrazac PDP) sa pratećom dokumentacijom - 29. juna 2018. godine (petak).