AKTIVNOSTI DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE TOKOM 2016. GODINE

Datum objave: 21-01-2016


Tokom 2016. godine očekuje se da Državna revizorska institucija sprovede dve revizije svrsishodnosti poslovanja i to jedna koja se odnosi na sopstvene prihode direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije prema Zakonu o budžetskom sistemu i druga koja će ispitati opravdanost formiranja komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru.

 

U periodu koji sledi trebalo bi da se usvoji Strateški plan Državne revizorske institucije za period 2016-2020. godine. Podećamo da se prethodni strateški plan odnosio na period 2011-2015. godinu.