DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU - 11. NOVEMBAR PRAZNUJE SE NERADNO

Datum objave: 06-11-2017


Dan primirja u prvom svetskom ratu - 11. novembar je državni praznik, koji se  prema čl. 1a i 3. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2017 i 92/2011, dalje: Zakon), praznuje neradno.

 

U 2017. godini ovaj državni praznik pada u subotu pa se shodno tome ne radi u subotu 11. novembra. Napominjemo, da se praznovanje ovog praznika (iz razloga što pada u subotu) ne pomera na prvi naredni radni dan. Naime, u skladu sa članom 3a Zakona, samo ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije, padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

 

Detaljnije o pravima zaposlenih, koji (ne)rade na dan 11. novembra 2017. godine kada se praznuje ovaj državni praznik, na naknadu zarade za odsustvovanje sa rada na dan praznika koji je neradni dan odnosno na uvećanu zaradu u narednim brojevima časopisa Revizor i Budžet.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a