Danas počinje primena Zakona o međubankarskim naknadama

Datum objave: 17-12-2018


Od danas počinje da se primenjuje Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica.

Međubankarske naknade će u narednih šest meseci biti ograničene na maksimalnih 0,5% za debitne i 0,6% za kreditne kartice, a od 17. juna 2019. godine na 0,2% za transakcije obavljene debitnim karticama, a 0,3% za transakcije obavljene kreditnim karticama.

Narodna banka Srbije, kao operator nacionalnog kartičnog sistema DinaCard, definisala je da se već od 17. decembra 2018. godine, dakle bez prelaznog perioda, primene međubankarske naknade u iznosu do 0,2% za transakcije obavljene debitnim karticama, a do 0,3% za transakcije obavljene kreditnim karticama.

Posebno skrećemo pažnju da su banke dužne da, umesto zbirnih naknada za sve kartice, trgovcima ponude trgovačke naknade pojedinačno za različite brendove i različite vrste kartica.

Takođe, banke prihvatioci imaju obavezu da trgovcima nakon izvršenih transakcija dostave informacije o naplaćenoj trgovačkoj naknadi, i to s posebno prikazanim troškovima međubankarske naknade i naknada kartičnog sistema.

U Revizoru broj 21/2018 objavili smo odgovore na pitanja koji su dati na osnovu Vodiča za trgovce - Zakon o međubankarskim naknadama, koji je pripremila Narodna banka Srbije, u cilju donošenja ispravne odluke o izboru platnih kartica.