DESETA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE

Datum objave: 22-12-2015


U toku je deseta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini koja je sa radom počela u ponedeljak 21. decembar 2015. godine.

 

Na dnevnom redu Narodne skuštine naći će se 19 predloga zakona o izmenama i dopunama zakona, između kojih izdvajamo:

 

- Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara;

- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji;

- Zakon o tržištu kapitala;

- Zakon o porezu na dobit pravnih lica;

- Zakon o porezu na dohodak građana;

- Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- Zakon o republičkim administrativnim taksama;

- Zakon o zadrugama;

- Zakon o privrednim komorama;

- Zakon o privatizaciji;

- Zakon o obnovi nakon elementarne i druge nepogode;

- Zakon o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis;

- Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti;

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a