Do 31. januara 2019. godine poreska olakšica za isplate zarada je 15.000 dinara

Datum objave: 03-01-2019


Poreska olakšica od 15.000 dinara, koja je u primeni od 1. februara 2018. godine do 31. januara 2019. godine, važi za isplate zarada koje se vrše u januaru 2019. godine.

Prema samostalnom članu 48. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017) prvo usklađivanje neoporezivog iznosa zarade od 15.000 dinara vršiće se počev u 2019. godini (od 1. februara 2019. godine).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h