Donet je novi Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod

Datum objave: 23-10-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 78/2018 objavljen je novi Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod čije odredbe stupaju na snagu 27. oktobra 2018. godine. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod ("Službenom glasniku RS", broj 9/2002).

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se smatra ulaganjem u oblasti kulture, uključujući i kinematografsku delatnost, koje se priznaje kao rashod u iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda.

Detaljnije o novom Pravilniku pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor br. 22 i Budžet br. 21 (štampano izdanje).