Donet je novi Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod

Datum objave: 23-10-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 78/2018 objavljen je novi Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod čije odredbe stupaju na snagu 27. oktobra 2018. godine. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod ("Službenom glasniku RS", broj 9/2002).

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se smatra ulaganjem u oblasti kulture, uključujući i kinematografsku delatnost, koje se priznaje kao rashod u iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda.

Detaljnije o novom Pravilniku pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor br. 22 i Budžet br. 21 (štampano izdanje).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a