Donet je Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta

Datum objave: 20-08-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 63/2018 objavljen je Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta, koji je donet na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009) i kojim su propisani bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na potrebne površine i opremu za javna dečja igrališta, kao i drugi zahtevi i uslovi koji moraju biti ispunjeni pri upotrebi dečjih igrališta, postupak za ocenu usaglašenosti, znak usaglašenosti i označavanje usaglašenosti i zaštitna klauzula.

Pravilnik se primenjuje na sva dečja igrališta na otvorenom prostoru, uključujući i igrališta koja su već u upotrebi. Dečja igrališta na otvorenom prostoru koja su dostupna javnoj upotrebi na dan stupanja na snagu ovog pravilnika moraju se usaglasiti sa zahtevima iz čl. 11. i 12. ovog pravilnika, u roku od tri godine od dana početka primene.

Pravilnik stupa na snagu 25. avgusta 2018. godine, a primenjuje se istekom 90 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, osim člana 33. koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.