DONET JE PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU USLUGA PREDAJE JELA I PIĆA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Datum objave: 03-05-2017


 

Kako bi se otklonile nedoumice u pogledu primene Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga ("Službeni glasnik RS", broj 21/2017 - u daljem tekstu: Pravilnik), u članu 2. Pravilnika dodat je stav 3. kojim je propisano da se dodatnim uslugama koje omogućavaju trenutnu potrošnju hrane i pića ne smatraju usluge serviranja i posluživanja hrane i pića u objektu pekare.

 

Time je otklonjena nedoumica u vezi sa primenom člana 2. Pravilnika, na osnovu koje je proizilazilo da bi konzumiranje uz serviranje i posluživanje pekarskih i mlečnih proizvoda u pekarama trebalo oporezovati po opštoj stopi od 20%.

 

To znači da se, po donošenju ove dopune Pravilnika, usluge serviranja i posluživanja hrane i pića (pekarskih i mlečnih proizvoda) u objektu pekare, oporezuju po posebnoj stopi od 10%, bez obzira da li se konzumiraju u pekari ili nose i konzumiraju na drugom mestu. Dopuna Pravilnika je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 41/2017 i primenjuje se od 29.4.2017. godine.

 

Detaljnije o dopuni Pravilnika možete se informisati u narednim brojevima časopisa REVIZOR i BUDŽET i u elektronskom paketu IPC.FiP.