Donet je Pravilnik o dozvolama za rad stranaca

Datum objave: 20-08-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 63/2018 objavljen je Pravilnik o dozvolama za rad, koji je donet na osnovu člana 28. stav 3. Zakona o zapošljavanju stranaca ("Službeni glasnik RS", br. 128/2014, 113/2017 i 50/2018).

Pravilnikom bliže se propisuju način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova i potrebni dokazi za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad i oblik i sadržina dozvole za rad.

Pravilnik stupa na snagu 25. avgusta 2018. godine. Isti dan prestaje da važi Pravilnik o dozvolama za rad ("Službeni glasnik RS", br. 94/2015 i 9/2018).

→ Detaljnije o ovom Pravilniku pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskim paketima IPC.RaP i IPC.FiP, odnosno u časopisima Pravnik, Revizor i Budžet (štampana izdanja).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h