DONET JE PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA

Datum objave: 04-12-2015


U "Službenom glasniku RS", broj 99/2015 objavljen je Pravilnik o evidenciji prometa čije odredbe počinju da se primenjuju od 1. januara 2016. godine. Ovaj pravilnik zamenjuje Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga ("Službeni glasnik RS", br. 45/96, 48/96 (ispr.), 9/97, 6/99, 109/2009 i 7/2010).

 

Prema Pravilniku o evidenciji prometa, evidenciju prometa vode pravna lica i preduzetnici koji obavljaju:

 

1) trgovinu na malo;

 

2) trgovinu na veliko, a poslovne knjige ne vode po principu dvojnog knjigovodstva;

 

3) komisione usluge;

 

4) otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja na otkupnom mestu.

 

Iz navedenog proizilazi da trgovine na veliko koje poslovne knjige vode po principu dvojnog knjigovodstva, od 1. januara 2016. godine, više neće imati obavezu vođenja evidencije prometa.

 

Detaljnije o ovome pisaćemo u časopisu REVIZOR.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a