Donet je Pravilnik o ispitu za sticanje zvanja licencirani procenitelj

Datum objave: 20-08-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 63/2018 objavljen je Pravilnik o ispitu za sticanje zvanja licencirani procenitelj, donet na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 108/2016 i 113/2017 (dr. zakon)), kojim se bliže propisuju sadržaj programa i način polaganja i ocenjivanja ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj.

Pravilnik stupa na snagu 25. avgusta 2018. godine. Isti dan prestaje da važi Pravilnik o sadržaju programa i načinu polaganja i ocenjivanja ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj ("Službeni glasnik RS", broj 55/2017).