Donet je Pravilnik o ispitu za sticanje zvanja licencirani procenitelj

Datum objave: 20-08-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 63/2018 objavljen je Pravilnik o ispitu za sticanje zvanja licencirani procenitelj, donet na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 108/2016 i 113/2017 (dr. zakon)), kojim se bliže propisuju sadržaj programa i način polaganja i ocenjivanja ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj.

Pravilnik stupa na snagu 25. avgusta 2018. godine. Isti dan prestaje da važi Pravilnik o sadržaju programa i načinu polaganja i ocenjivanja ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj ("Službeni glasnik RS", broj 55/2017).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a