DONET JE PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZE NA IMOVINU PREKO JAVNOG BELEŽNIKA

Datum objave: 30-06-2018


Ministar finansija i ministar pravde, zajednički su doneli Pravilnik o o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 50/2018, a stupa na snagu 1. jula 2018. godine.

 

Ovim pravilnikom uređen je način podnošenja poreske prijave za poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu nastale u vezi sa prometom nepokretnosti (za porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava), preko javnog beležnika.

 

Detaljnije o ovom pravilniku pretplatnici IPC-a mogu se informisati od 2. jula u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno od 12. jula u časopisu Revizor br. 15 (štampano izdanje).

 

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h